قالب نان تست تفلن
قالب نان تست تفلن
قالب تست 3تایی تفلن

قالب نان تست تفلن toast bread

ماشین آلات قنادی

قالب تست بیـشتر جـهت پخـت انواع نان تـست و در بعضـی موارد جـهـت پـخـت نـان سـوخـاری نیـز اسـتفاده می‌شـود. این محـصـول به صورت جوشی و پرسی و همچنین به صورت تکی و گـروهی (3 تایی و 4 تایی) با‌توجه به سـفارش مشـتری تولـید می‌شـود.

#68

توضیحات درباره محصول

قالب تست بیـشتر جـهت پخـت انواع نان تـست و در بعضـی موارد  در قنادی ها ، مجموعه های نان ، کیک صبجانه ها و ... جـهـت پـخـت نـان سـوخـاری نیـز اسـتفاده می‌شـود. این محـصـول به صورت جوشی و پرسی و همچنین به صورت تکی و گـروهی (3 تایی و 4 تایی) با‌توجه به سـفارش مشـتری تولـید می‌شـود.

 

___________________________________________________________________________

 

قالب نان تست 3 خانه تفلن

 

مشخصات علمی

  • ساخت

  • ایران

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete

User_Pic

یونس دوشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ - ثبت پاسخ

سلام،من که متوجه نشدم قیمت این چنده؟ ۱ تومان یعنی چی؟!!!!

محصولات مرتبط