جدیدترین محصولات این برند

محبوب ترین محصولات این برند

گروه صنعتی ممتاز

گروه صنعتی ممتاز

چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

گروه صنعتی ممتاز

گروه صنعتی ممتاز فعالیت صنعتی خود را از سال 1374 در زمینه تولید قـطعـات پرسـی بدنه خودروهـای سنگـین و نیمه سـنگیـن با نام تجـاری ممتـاز یـدک آغاز نمود و در سـال 1382 وارد عرصـه تولید قطعات جانبی در زمینه پخت نان‌های حجیم، نیمه حجیم و کیک و شیرینی گردید. در ابتدای ورود به این عرصه، عمده قطعات در این صنعت به‌صورت دستی و سنتی تولید می‌گردید و به همین دلیل این تولیدات دارای مشکلات عدیده‌ای بود؛ همـین امر باعـث شد تا گروه صـنعتـی ممـتاز با اسـتفاده از تخصـص و مهـارت‌های قبـلی در جهت ساخـت قالـب‌های صنـعـتی و به کارگیری کلیه ظرفیـت‌های فنی و مهـندسی خود برای اولیـن بار در ایـران اقدام به تولید انواع سینی پرسی نموده که نه تنها از جهت کیفیت قادر است با نمونه محصـولات خارجی رقابت نماید، بلـکه از جهـت قیـمت نیـز بسیار ارزان‌تر از نمـونه‌های مشـابه خارجی می‌باشـد و همـین امر باعـث گردید تا امـروز بسـیاری از محصـولات خـود را به کشـورهای (عراق، عمـان، بحرین، افغانسـتان و تاجیکسـتان) نیز صـادر کنیم.